چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی

مزار شهدای مدافع حرم حضرت زینب (س) کجاست؟

محتوای صفحه: 

شماره

ردیف

قطعه

نام شهید

شماره

گلزار شهدای شهر همدان ( یادبود قطعه 29)

سردار شهید حاج حسین همدانی

1

3 مکرر

56

26

سردار شهید سید حمید طباطبایی

2

46

81

26

شهید مهدی عزیزی

3

16

72

26

شهید اکبر شهریاری

4

18

71

26

شهید حمیدرضا زمانی

5

15

79

26

شهید حسن غفاری

6

16

79

26

KARIME-LOGO.pngشهید سید مصطفی موسوی

7

17

79

26

شهید علی امرایی

8

17 مکرر

79 مکرر

26

شهید احمد عطایی

9

18

79

26

شهید محمد حمیدی

10

19

79 مکرر

26

شهید مسعود عسگری

11

20

79

26

شهید عبدالله باقری

12

52

68 مکرر

26

شهید علیرضا مشجری

13

23

35

28

شهید امیر کاظم زاده

14

14

115

50

شهید محمد حسین میردوستی

15

3

87 مکرر

53

شهید محرم ترک

16

4

87 مکرر

53

شهید رسول خلیلی

17

6

87 مکرر

53

شهید روح الله قربانی

18

17 مکرر

87 مکرر

53

شهید محمد حسین محمد خانی

19

16

49

29

شهید میثم مدواری

20

**

**

50

شهید حمیدرضا اسداللهی

21

قطعه 50 گلزار شهدای بهشت زهرای تهران

شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون (مدافعان افغانی تبار)

22

گلزار شهدای امام زاده علی اکبر چیذر تهران

شهید محمد رضا دهقان امیری

23

گلزار شهدای امام زاده علی اکبر چیذر تهران

شهید امیر سیاوشی

24دیدگاه جدیدی بگذارید

جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، هر گونه استفاده از مطالب این وبسایت موجب امتنان است.