دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی

حج سفری است از خلوص

دیدگاه جدیدی بگذارید

جهت نشر فرهنگ و معارف اسلامی، هر گونه استفاده از مطالب این وبسایت موجب امتنان است.